آیا امکان دارد؟

اگر یک شب با فکری پریشان و درد شدیدی که به آن عادت دارید بخوابید و با خودتان فکر کنید که کی از شر این درد خلاص خواهید شد....

اگر صبح فردا با خواب عجیبی که دیده اید از خواب بیدار شوید و ببینید نه تنها فکرتان آرام شده، بلکه از آن درد هم خبری نیست....

 

با خود چه فکری می کنید؟

و آیا شاخ هایتان بیرون نخواهد زد هنگامی که آزمایش مربوطه را تکرار می کنید و می بینید هیچ اثری از دلیل درد که قبلا" بوده نیست؟

 

من باور می کنم اما خانواده به طرز عجیب و مشکوکی با من برخورد می کنند.

آیا این معجزه نیست؟

آیا دعا و آرزویم برآورده نشده؟

/ 0 نظر / 27 بازدید