خدایا آرامش بده

من آدم اشک ریختن برای آدم ها نبودم

اما از ظهر که تصویر بچه ای هم سن لنا رو دیدم که توی صدای بمب و موشک ضجه می زد و با مادرش می دوید که جونش رو به در ببره دنیام رو سرم خراب شد.

چکار می تونم بکنم جز دعا؟؟؟؟

چرا جنگ؟؟؟؟

چرا بچه های معصوم زیر موشک؟؟؟؟

خدایا صلح می خوام

من مسلمون و بقیه هیچی

اصلا همه دنیا مسلمون و من هیچی

صدای من رو بشنو

دل بچه ها کوچیکه

دلشون رو نلرزون

خدایا بچه ها عزیزن...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید