آگست فرست

گذشت...

و انگار دیگه از شدت اهمیت افتاده که وقتی چند ساعتی هم ازش گذشته یهو یادم بیاد.

که مثلا سه سال پیش بود یا چهار سال ...

فکر نمی کنم بهش دیگه

من هستم

مثل یه مرد و دارم زندگی می کنم

و همچنان مدیون دعای گنجشک هام...

/ 1 نظر / 2 بازدید
دروغسنج

وبلاگ قشنگیست. اینجا هم سری بزن[گل]