یه حسی می گه جلوتر ازین نمی ریم

/ 2 نظر / 2 بازدید

تداوم هر چیز به خود آدم بستگی داره اینکه بدبین نباشه ذهنش رو از مسائل پاک کنه انعتاف پذیر باشه ولی اگه بخوای سر لج بازی با مشکلات بذاری اونا بیشتر واست می زارن.دیدت رو عوض کنی.حاضر باشی حرف دیگران رو هم بشنوی نه اینکه فقط حرف خودت رو بشنوی.اگه اینجور رفتار کنی مطمئن باش همه چیز حل میشه