برای دور دست ها

روزهای خیس خوردن و غبار روبی عاشقی کهنه ام...

طعم لذیذ عاشقی در دور دست

حیات دوباره در وجودم

وجود بی وقفه ات در وجودم

باش که هستم...

/ 0 نظر / 2 بازدید