هیچی و پوچی عجیبی این روزهای من را فرا گرفته.

عاشقی که مرد, عشاق که مردند...

این روزهای من نه غم دارد و نه شادی

نه حسرت نه افسوس

نه عذاب نه هیجان

عشق آمد و جان مرا در خود گرفت و تمام....کرد و برد و دیگر هیچ و هیچ وهیچ

دست مرا بگیر عشق...

دوباره وجودم را شوق انگیز کن و مشوًق...

/ 0 نظر / 2 بازدید