الهام...

اینکه تو برای همیشه رفته باشی...

اینکه او و تو چه حسی دارید...

اینکه من...

 

نفهمیدم و نتوانستم بفهمم که این تو هستی که این را می گویی؟

این تو هستی که الهام بودنت را ازبین بردی...

من نیز تو را الهام نمی دانم...

خیلی وقت است...

اما من هنوز در خودم الهامم...

تو که الهامت هست....

تو که او را پیدا کردی...

من و الهام، الهامیم....

/ 0 نظر / 28 بازدید