20 مهر

پیش تر ها که حافظ بیشتر از این ها یارم بود، پای امید دلم اگرچه شکسته بود/ دست تمنای دل همیشه دراز بود...

حالا که این روزها نه پای رفتن هست نه امید ماندن، تو هم به کتابخانه پیوستی بابا جان...

یاد روزهایی که دختر حافظ بودم به خیر...

یادت می کنم همیشه و هر روز و هر لحظه اما دست به دامان شدن از من گذشت بابای من...

روزت گرامی...

/ 0 نظر / 2 بازدید